Tjenester

  • Kundetjenester
  • Partnertjenester

Vi kan levere rådgiving og bistand i alle faser i endringsreise relatert til ERP og IT

Vår rådgiving og bistand tar alltid utgangspunkt i kundens forretningsprosesser. Våre ansatte har flere års erfaring innenfor områder som prosjektledelse, endringsledelse, prosessdesign, løsningsarkitektur, testledelse, implementeringsbistand, kontinuerlig vedlikehold/revitalisering, driftsadministrasjon og løpende support.

Som tjenesteleverandør på vegne av partnere vil vi kunne ta på oss roller innen blant annet

Vi har dyptgående kunnskap innenfor produkter som Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply chain management, D365 Project operations, AX2012, AX2009, AX4 og Axapta 3.0. Vi har også erfaring med SAP R3, D365 Business central. Vi bruker blant annet DevOps, MS Visio, MS Project til å styre arbeidet med prosesser, testing og implementering.

nb_NO