Sikter du mot SKYEN?

Stadig flere bedrifter i alle størrelser flytter nå ERP løsningene sine til SKYEN.  Kanskje har man allerede tatt steget når det gjelder brukeradministrasjon, e-post, dokumenthåndtering etc, men henger igjen med egen serverpark og infrastruktur for å håndtere et eldre ‘lokalt’ ERP-system med tilhørende kompliserte løsninger for remote tilgang.  Tanken på å sette strek over alt det ‘flotte’ man har tilpasset og bygget opp der, gjør kanskje valget vanskelig.

Microsofts Dynamicsplattform gir en unik mulighet for skalerbare og tilpassede løsninger til bedrifter i alle størrelser og varianter.  Her får du alt fra lavterskel kunde- og prosjektoppfølgingssystemer til komplekse forretningssystemer med blant annet økonomistyring, produksjonsstyring, prosjektstyring, avansert lagerhold.  Systemene er fleksible og konfigurerbare opp mot bedriftens forretningsprosesser.  Power plattformen innehar også muligheter for utvikling av egne ‘Apps’ og integrasjoner på en enkel måte.  Erfaringer så langt viser at de fleste gamle spesialløsninger blir fort glemt.

Å flytte ERP til SKYEN innebærer flere forberedelser og endringer.  Det blir feil å tro at en slik endring bare er å bytte system.  Det må tenkes nytt på flere områder.  Dette innebærer blant annet:

  • Gjennomgang, revitalisering og endring av bedriftens forretningsprosesser basert på beste praksis bruk av skybaserte standardsystem
  • Skaffe oversikt over og beslutte produkter i løsningen. Definere samhandlingen mellom dem inklusive avdekking av eventuelle integrasjoner med andre skyløsninger eller løsninger på lokal plattform
  • Evaluering av infrastruktur og nettkapasitet mot tidligere serverkapasitet
  • Gjennomgang av organisasjon basert på endring og effektivisering av prosesser
  • Organisere prosjektteam for implementering og endringsledelse
  • Etablere apparat for å vedlikeholde og administrere systemene i skyen

Det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge.  Går du med disse tanker stiller vi gjerne opp til en prat og eventuelt kjører en liten foranalyse sammen med deg for at du skal være forberedt på det som møter deg.  Vi blir også gjerne med videre som din støttespiller i implementeringen.  Områder vi kan bistå med er blant annet intern løsningsarkitekt, prosjektleder, områdeansvarlig, endringsledelse, datakonvertering, testing eller opplæring.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller book en ledig tid.

 

 

 

13/05/2021

nb_NO